Od marca 2009 r., a konkretnie od Niedzieli Biblijnej - spotykamy się co drugą niedzielę na spotkaniach nazwanych Kręgiem Biblijnym.

Rozważamy wtedy fragment Ewangelii, który był czytany na Mszy św. w tym dniu. W spotkaniach uczestniczy ok. 6-8 osób i wśród nas jest zawsze Ksiądz Proboszcz, który pilnuje abyśmy nie zboczyli w rozważaniach z drogi Kościoła Katolickiego.

Przyzwyczailiśmy się do fragmentów Pisma Świętego słuchanych w trakcie Mszy św., znamy je prawie na pamięć,

  • kiedy rozważaliśmy je ostatnio?
  • kiedy zastanawialiśmy się co Pan Jezus chce powiedzieć każdemu z nas?

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach, mało mamy okazji, aby swobodnie porozmawiać o Bogu, o naszej wierze, o etyce chrześcijańskiej, a nasze spotkania takie właśnie są. Każde spotkanie jest inne, bo - wierzymy w to - Duch Św. oświeca i prowadzi nas.

Aby ubogacić nasze rozważania Pisma, przygotowujemy wcześniej rozważania na podstawie dostępnych komentarzy teologicznych, tłumaczeń z greki oraz wiedzy egzegetycznej.

Zachęcamy - przyjdźcie spróbujcie się przekonać jak wspaniałe jest Słowo Boże, jak dobrze jest rozważać je we wspólnocie życzliwych sobie osób.

Przypominamy: spotykamy się w drugą niedzielę po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00

Poniżej zamieszczamy przykładowe materiały pomocnicze do rozważań:
  • Przemienienie na górze Tabor (Łk 9,28b-36)

  • Ofiarowanie Pańskie - 31.01.2010.

  • Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)

  • Przesłuchanie Jezusa

  • Niewidomy pod Jerychem