25-02-2024 | II Niedziela Wielkiego Postu

Pan Jezus wchodzi na wysoką górę, w towarzystwie trzech swoich uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Ci sami trzej apostołowie będą tymi, których wezwie w Ogrodzie Oliwnym, aby towarzyszyli mu z bliska, kiedy modlił się w agonii. Te dwie sceny, jedna radosnej chwały, druga cierpienia pełnego niepokoju, kontrastują ze sobą, ale jednocześnie są ze sobą nierozłącznie związane. Nie ma chwały bez krzyża.

Z osłaniającego ich obłoku słyszą pełne treści słowa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Wyrażenie „Jego słuchajcie!” bardzo jasno odnosi się do słów jakie Pan kieruje do Mojżesza w księdze Powtórzonego Prawa: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał” (Pwt 18, 15)

„Z tego wydarzenia przemienienia chciałbym wydobyć dwa znaczące elementy, które ujmę w dwóch słowach: wejście i zejście. Potrzebujemy pójść na miejsce odosobnione, wejść na górę, w przestrzeń milczenia, aby odnaleźć siebie samych i lepiej usłyszeć głos Pana. Czynimy to na modlitwie. Ale na tym nie możemy poprzestać! Spotkanie z Bogiem na modlitwie skłania nas znów do «zejścia z góry» i powrócenia na dół, na nizinę, gdzie spotykamy licznych braci i siostry obciążonych trudami, chorobami, niesprawiedliwością, ignorancją, ubóstwem materialnym i duchowym. Tym naszym braciom, którzy przeżywają trudności, mamy nieść owoce naszego doświadczenia Boga, dzieląc się otrzymaną łaską” (Papież Franciszek)